Thẻ: setup phòng karaoke

Setup Phòng Karaoke Tại Bà Rịa Vũng Tàu

Với dịch vụ này chúng tôi sẽ bố trí nhân viên kỹ thuật trực tiếp kiểm tra các thiệt bị dàn karaoke của bạn xem có đủ chất lượng để sử dụng tiếp hay phải thay thế sản phẩm mới .

Nếu trường hợp phải thay thế ,nâng cấp sản phẩm mới phù hợp với bộ dàn để mang lại chất lượng tốt nhất .Chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản báo giá thiết bị. Khi báo giá được duyệt hai bên thống nhất về các điều khoản thanh toán .