Phần Mềm Các Hãng

KIM PHÁT AUDIO xin chia sẻ phần mềm chỉnh vang số tổng hợp cho anh em đi làm show sự kiện, làm show đám cưới, hoặc người dùng cá nhân biết sử dụng phần mềm setup vang số trên máy tính laptop. cập nhật phần mềm mới ngay tại website này

pass giải nén là kimphataudio Nếu có

Phần Mềm Vang Số AAP

Phần mềm vang số AAP K-3000

Phần mềm vang số AAP K-1000

Phần mềm vang số AAP K-1000II

Phần mềm vang số AAP Z-2000

Phần mềm vang số AAP Z-2000II

Phần mềm vang số AAP K-8900

Phần mềm vang số AAP K-9600

Phần mềm vang số AAP K-9800

Phần mềm vang số AAP K-9800II

Phần mềm vang số AAP K-9900

Phần mềm vang số AAP K-9900II

Phần Mềm Vang Số E3

Phần mềm vang số E3 TX-6900

Phần mềm vang số E3 K9800

Phần mềm vang số E3 S6800

Phần Mềm Vang Số BCE

Phần mềm vang số BCE APP-9000

Phần mềm vang số BCE DP-9200+

Phần mềm vang số BCE DP-9200S

Phần mềm vang số BCE DP-1800

Phần Mềm Lexicon

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX200

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX300

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX400

Phần mềm Effect Rời LEXICON PCM92

Phần mềm Effect Rời LEXICON PCM96

Phần mềm Effect Rời LEXICON PCM92 – PCM96 Macbook

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX200 -MX300 – MX400 Macbook

Phần Mềm DBX

Phần mềm Controller DBX RiveRack 260

Phần mềm Controller DBX RiveRack PA2

Phần mềm Controller DBX RiveRack PA+

Phần mềm Controller DBX RiveRack VENU 360

Phần mềm Controller DBX RiveRack 4820

Phần mềm Controller DBX RiveRack Premium

Phần Mềm Vang Số DMX

Phần mềm vang số DMX DK-3000

Phần mềm vang số DMX DK-4000

Phần mềm vang số DMX DK-5800

Phần mềm vang số DMX DK-6000

Phần Mềm Vang Số JBL

Phần mềm vang số JBL KX100

Phần mềm vang số JBL KX180

Phần mềm vang số JBL KX200

Phần Mềm Vang Số Kiwi

Phần mềm vang số KIWI KB-9000

Phần mềm vang số KIWI KD-9000

Phần mềm vang số KIWI PD-6000

Phần Mềm Vang Số TplusV

Phần mềm vang số TplusV KSX2000+

Phần mềm vang số TplusV V2000+

Phần mềm vang số TplusV X3000+

Phần mềm vang số TplusV X100

Phần Mềm Vang Số TheTa

Phần mềm vang số THETA K1

Phần mềm vang số THETA K3

Phần mềm vang số THETA K5

Phần mềm vang số THETA K6

Phần mềm vang số THETA K7

Phần Mềm Vang Số MAINGO

Phần mềm vang số MAINGO M12DSP

Phần mềm vang số MAINGO MA-100 DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-9DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-10DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-18DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-20DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-21DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-22DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-30DSP

Phần Mềm Vang Số Guinness

Phần mềm vang số GUINNESS DSP-3200

Phần mềm vang số GUINNESS PDX-900MB

Phần mềm vang số GUINNESS Z1000

Phần mềm vang số SOUNDTOP

Phần mềm vang số SOUNDTOP H500

Phần mềm vang số SOUNDTOP CX9

Phần mềm vang số SOUNDTOP H800

Phần mềm vang số SOUNDTOP M9

Phần mềm vang số SOUNDTOP MS2600

Phần mềm vang số SOUNDTOP MS4800

Phần mềm vang số SOUNDTOP ST203

Phần mềm vang số SOUNDTOP ST203 WIFI

Phần mềm vang số DK Dardankings

Phần mềm vang số DK Dardankings DK-6000

Phần mềm vang số DK Dardankings DK-9000

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC DS23

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC DSK3.1H

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC K5 4chanel

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC K7 6Chanel

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC TK250A

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC TK250B

Phần mềm SMAART

Phần mềm vang số Smarrt V7 7.2

Phần mềm vang số Smarrt V7 7.2.1.1

Phần mềm vang số Smarrt V7 7.5.2

Phần mềm vang số Smarrt V8 8.2.2.1

Phần mềm vang số Smarrt V7 8.4.2.1

Phần mềm vang số hãng khác

Phần mềm vang số Zongson CK500

Phần mềm vang số Zongson CK3000

Phần mềm vang số PHOENIX K810

Phần mềm vang số PHOENIX K9000

Phần mềm vang số Agasound DP4000

Phần mềm vang số Apolo P9000

Phần mềm vang số CAsound 9600

Phần mềm vang số CBacoustic D4-D6

Phần mềm vang số DK FX8

Phần mềm vang số DK X8

Phần mềm vang số DK X9 Plus

Phần mềm vang số DSP 9900

Phần mềm vang số DX8000

Phần mềm vang số LRsun K3.1B

Phần mềm vang số Misound MX5000

Phần mềm vang số CARD X5

Phần mềm Driver COM-CH340 X3-X11

Ngoài ra Kim Phát Audio có rất nhiều loại phần mềm khác. Anh em copy vui lòng để nguồn. Anh em nhớ đăng ký và chia sẻ kênh youtube nhé!

Ae cần phần mềm nào mà Kim Phát Audio chưa có thì hãy comment phía dưới mình sẽ tìm up lên sau nhé.

Link Youtube https://www.youtube.com/Kimphataudio

Link phần mềm vang số A-Z

Phần Mềm Đủ Các Loại Vang Số A-Z AE Click Link Dưới

Trả lời