Sản Phẩm Nổi Bật

Giảm giá!
+
Lượt xem: 153 Xem nhanh
5.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 147 Xem nhanh
5.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 142 Xem nhanh
8.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 152 Xem nhanh
7.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 135 Xem nhanh
10.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 144 Xem nhanh
9.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 158 Xem nhanh
5.950.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 153 Xem nhanh
5.100.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 200 Xem nhanh
4.300.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 195 Xem nhanh
4.600.000 

GIỚI THIỆU

KIM PHÁT AUDIO

Kim Phát Audio phân phối âm thanh các sản phẩm mới như ,Thiết Bị Âm Thanh, Loa karaoke, Amply karaoke, Micro karaoke, Main Cục đẩy, Vang Số Karaoke, Bàn Mixer, phụ kiện âm thanh.
BOSA | dBacoustic | Shure | DETON | SANDY | BBS | Fulinda | PowerWorks

 

Hotline:097.456.3028
Thời Gian Làm Việc: Thứ 2 – Chủ Nhật : 09:00 – 19:00
Giao Hàng: Miễn phí giao hàng trong nội thành Tp.HCM
Sản Phẩm: Cam kết hàng chính hãng
Đổi Trả: Đổi mới trong vòng 7 ngày sản phẩm lỗi kĩ thuật từ nhà sản xuất.

+
Lượt xem: 23.960 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.196 Xem nhanh
45.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.297 Xem nhanh
48.500.000 
+
Lượt xem: 12.482 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 9.508 Xem nhanh
36.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.656 Xem nhanh
35.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 12.247 Xem nhanh
24.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 16.456 Xem nhanh
56.500.000 
+
Lượt xem: 12.472 Xem nhanh
+
Lượt xem: 12.649 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.571 Xem nhanh
61.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 12.246 Xem nhanh
32.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.070 Xem nhanh
165.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.114 Xem nhanh
70.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 22.585 Xem nhanh
35.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 25.802 Xem nhanh
97.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.361 Xem nhanh
165.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 5.132 Xem nhanh
2.950.000 
+
Lượt xem: 3.487 Xem nhanh
9.400.000 
+
Lượt xem: 5.041 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 4.679 Xem nhanh
2.350.000 
+
Lượt xem: 17.823 Xem nhanh
Hết hàng
Giảm giá!
+
Lượt xem: 4.258 Xem nhanh
4.900.000 
+
Lượt xem: 6.254 Xem nhanh
3.500.000 
+
Lượt xem: 5.163 Xem nhanh
16.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 4.786 Xem nhanh
7.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 4.868 Xem nhanh
3.800.000 
+
Lượt xem: 22.665 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 19.708 Xem nhanh
8.300.000 
+
Lượt xem: 11.475 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 19.336 Xem nhanh
11.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 21.742 Xem nhanh
4.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.612 Xem nhanh
13.500.000 
+
Lượt xem: 4.166 Xem nhanh
12.600.000 
+
Lượt xem: 13.519 Xem nhanh
+
Lượt xem: 9.725 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 154 Xem nhanh
5.100.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 196 Xem nhanh
4.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.140 Xem nhanh
9.550.000 
+
Lượt xem: 8.306 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.089 Xem nhanh
3.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.215 Xem nhanh
12.850.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 13.164 Xem nhanh
9.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.472 Xem nhanh
2.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.608 Xem nhanh
3.700.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.572 Xem nhanh
3.850.000 
+
Lượt xem: 2.893 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.561 Xem nhanh
2.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.604 Xem nhanh
1.550.000 
+
Lượt xem: 2.272 Xem nhanh
+
Lượt xem: 3.014 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.621 Xem nhanh
5.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.426 Xem nhanh
8.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.299 Xem nhanh
9.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.647 Xem nhanh
17.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 21.845 Xem nhanh
8.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.221 Xem nhanh
18.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 21.909 Xem nhanh
9.500.000 
+
Lượt xem: 5.564 Xem nhanh
+
Lượt xem: 12.696 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.564 Xem nhanh
2.250.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.494 Xem nhanh
1.800.000 
+
Lượt xem: 12.663 Xem nhanh
Hết hàng
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.422 Xem nhanh
2.350.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.496 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 7.550 Xem nhanh
7.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.780 Xem nhanh
15.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 9.818 Xem nhanh
6.700.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 7.975 Xem nhanh
15.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 9.904 Xem nhanh
8.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 16.406 Xem nhanh
37.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 27.687 Xem nhanh
25.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.744 Xem nhanh
29.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 153 Xem nhanh
7.200.000 
+
Lượt xem: 11.836 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.816 Xem nhanh
14.500.000 
+
Lượt xem: 11.793 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 11.842 Xem nhanh
9.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 136 Xem nhanh
10.500.000 
+
Lượt xem: 11.787 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 11.795 Xem nhanh
7.600.000 
+
Lượt xem: 4.061 Xem nhanh
+
Lượt xem: 3.750 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.075 Xem nhanh
350.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.350 Xem nhanh
585.000 
+
Lượt xem: 4.132 Xem nhanh
Vang Số DSP
Micro Karaoke
Đẩy Công Suất
Mixer Bàn
Amply Vang Số
Loa Karaoke
Loa Âm Thanh
Sub Âm Thanh
Thiế Bị Âm Thanh
Thiết Bị Ánh Sáng
Phụ Kiện
Dàn Âm Thanh
Dàn Âm Thanh
Giảm giá!
Lượt xem: 26.196
45.000.000 
Lượt xem: 23.961
63.700.000 
Giảm giá!
Lượt xem: 26.950
83.000.000 
Vang Số Karaoke
+
Lượt xem: 830 Xem nhanh
2.850.000 
+
Lượt xem: 4.993 Xem nhanh
+
Lượt xem: 4.391 Xem nhanh
2.500.000 
+
Lượt xem: 1.358 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 4.136 Xem nhanh
5.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 17.697 Xem nhanh
4.700.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.949 Xem nhanh
6.500.000 
+
Lượt xem: 5.388 Xem nhanh
Amply Karaoke-Thông Báo
Giảm giá!
+
Lượt xem: 9.885 Xem nhanh
8.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 155 Xem nhanh
5.100.000 
+
Lượt xem: 13.512 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.235 Xem nhanh
15.700.000 
+
Lượt xem: 1.240 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.559 Xem nhanh
9.400.000 

GIỚI THIỆU

KIM PHÁT AUDIO

KIM PHÁT AUDIO nhà phân phối âm thanh  các sản phẩm mới như , Quản lý nguồn, Loa karaoke, Amply karaoke, Micro karaoke, Main- Cục đẩy, Vang Số Karaoke, Bàn Mixer, Bộ chia Nguồn, phụ kiện âm thanh.
BOSA | KORA |DETON | SANDY | BBS

 

Trung Tâm Bảo Hành 097.456.3028
Thời Gian Làm Việc: Thứ 2–Chủ Nhật : 09:00–19:00
Giao Hàng: Miễn phí giao hàng trong nội thành Tp.HCM
Sản Phẩm: Cam kết hàng chính hãng
Đổi Trả: Đổi mới trong vòng 7 ngày sản phẩm lỗi kĩ thuật từ nhà sản xuất.

Main Đẩy Công Suất
Giảm giá!
+
Lượt xem: 21.202 Xem nhanh
6.500.000 
+
Lượt xem: 2.441 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.297 Xem nhanh
9.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.425 Xem nhanh
11.500.000 
+
Lượt xem: 18.381 Xem nhanh
+
Lượt xem: 2.301 Xem nhanh
Mixer Bàn
+
Lượt xem: 22.001 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 21.718 Xem nhanh
4.500.000 
+
Lượt xem: 21.793 Xem nhanh
+
Lượt xem: 21.620 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 22.228 Xem nhanh
5.800.000 
+
Lượt xem: 2.161 Xem nhanh
13.200.000 
Micro Karaoke - Hội Nghị
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.552 Xem nhanh
2.950.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.261 Xem nhanh
6.800.000 
Giảm giá!