Sản Phẩm Nổi Bật

Giảm giá!
+
Lượt xem: 246 Xem nhanh
12.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 253 Xem nhanh
8.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 283 Xem nhanh
3.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 283 Xem nhanh
3.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 280 Xem nhanh
7.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 269 Xem nhanh
5.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 203 Xem nhanh
9.200.000 

GIỚI THIỆU

KIM PHÁT AUDIO

Kim Phát Audio phân phối âm thanh các sản phẩm mới như ,Thiết Bị Âm Thanh, Loa karaoke, Amply karaoke, Micro karaoke, Main Cục đẩy, Vang Số Karaoke, Bàn Mixer, phụ kiện âm thanh.
BOSA | dBacoustic | Shure | DETON | SANDY | BBS | Fulinda | PowerWorks

 

Hotline:097.456.3028
Thời Gian Làm Việc: Thứ 2 – Chủ Nhật : 09:00 – 19:00
Giao Hàng: Miễn phí giao hàng trong nội thành Tp.HCM
Sản Phẩm: Cam kết hàng chính hãng
Đổi Trả: Đổi mới trong vòng 7 ngày sản phẩm lỗi kĩ thuật từ nhà sản xuất.

+
Lượt xem: 91 Xem nhanh
+
Lượt xem: 101 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 69 Xem nhanh
16.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 65 Xem nhanh
21.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 91 Xem nhanh
31.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 70 Xem nhanh
36.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 86 Xem nhanh
35.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 77 Xem nhanh
18.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 238 Xem nhanh
55.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 54 Xem nhanh
31.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 74 Xem nhanh
35.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 195 Xem nhanh
165.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 184 Xem nhanh
35.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 201 Xem nhanh
97.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 204 Xem nhanh
165.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 43 Xem nhanh
5.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 37 Xem nhanh
2.950.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 43 Xem nhanh
2.100.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 141 Xem nhanh
4.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 158 Xem nhanh
3.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 45 Xem nhanh
3.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 30 Xem nhanh
4.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 37 Xem nhanh
2.100.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 139 Xem nhanh
3.600.000 
+
Lượt xem: 40 Xem nhanh
3.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 143 Xem nhanh
16.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 67 Xem nhanh
3.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 152 Xem nhanh
11.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 153 Xem nhanh
3.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 161 Xem nhanh
5.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 93 Xem nhanh
2.100.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 66 Xem nhanh
4.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 174 Xem nhanh
8.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 158 Xem nhanh
3.800.000 
+
Lượt xem: 145 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 154 Xem nhanh
7.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 158 Xem nhanh
15.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 147 Xem nhanh
8.600.000 
+
Lượt xem: 157 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 79 Xem nhanh
8.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 66 Xem nhanh
9.400.000 
+
Lượt xem: 157 Xem nhanh
4.400.000 
+
Lượt xem: 120 Xem nhanh
11.300.000 
+
Lượt xem: 160 Xem nhanh
+
Lượt xem: 73 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 177 Xem nhanh
11.500.000 
+
Lượt xem: 162 Xem nhanh
+
Lượt xem: 183 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26 Xem nhanh
950.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 12 Xem nhanh
3.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 16 Xem nhanh
3.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 30 Xem nhanh
7.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 15 Xem nhanh
1.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 17 Xem nhanh
5.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 19 Xem nhanh
700.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 18 Xem nhanh
5.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 19 Xem nhanh
3.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 17 Xem nhanh
3.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 21 Xem nhanh
10.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 20 Xem nhanh
7.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 17 Xem nhanh
9.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 22 Xem nhanh
13.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 15 Xem nhanh
11.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 16 Xem nhanh
9.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 27 Xem nhanh
16.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 17 Xem nhanh
11.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 37 Xem nhanh
2.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 44 Xem nhanh
5.100.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 93 Xem nhanh
1.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 49 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 43 Xem nhanh
2.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 49 Xem nhanh
1.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 54 Xem nhanh
7.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 52 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 59 Xem nhanh
1.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 60 Xem nhanh
4.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 38 Xem nhanh
3.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 102 Xem nhanh
8.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 128 Xem nhanh
7.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 49 Xem nhanh
7.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 39 Xem nhanh
11.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 58 Xem nhanh
9.300.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 51 Xem nhanh
9.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 51 Xem nhanh
12.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 61 Xem nhanh
14.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 109 Xem nhanh
12.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 198 Xem nhanh
14.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 202 Xem nhanh
13.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 271 Xem nhanh
20.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 289 Xem nhanh
25.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 198 Xem nhanh
12.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 170 Xem nhanh
10.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 267 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 51 Xem nhanh
10.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 57 Xem nhanh
3.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 53 Xem nhanh
6.300.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 49 Xem nhanh
6.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 61 Xem nhanh
2.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 54 Xem nhanh
6.450.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 203 Xem nhanh
13.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 115 Xem nhanh
7.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 272 Xem nhanh
20.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 106 Xem nhanh
7.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 69 Xem nhanh
29.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 105 Xem nhanh
10.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 199 Xem nhanh
14.500.000 
+
Lượt xem: 141 Xem nhanh
6.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 149 Xem nhanh
20.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 131 Xem nhanh
6.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 155 Xem nhanh
18.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 161 Xem nhanh
5.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 128 Xem nhanh
3.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 97 Xem nhanh
1.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 101 Xem nhanh
1.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 111 Xem nhanh
4.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 116 Xem nhanh
1.400.000 
Vang Số DSP
Micro Karaoke
Đẩy Công Suất
Mixer Bàn
Amply Vang Số
Loa Karaoke
Loa Âm Thanh
Sub Âm Thanh
Thiế Bị Âm Thanh
Thiết Bị Ánh Sáng
Phụ Kiện
Dàn Âm Thanh
Dàn Âm Thanh
Giảm giá!
Lượt xem: 239
55.000.000 
Giảm giá!
Lượt xem: 233
56.500.000 
Giảm giá!
Lượt xem: 235
61.000.000 
Vang Số Karaoke
Giảm giá!
+
Lượt xem: 45 Xem nhanh
4.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 136 Xem nhanh
4.300.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 46 Xem nhanh
6.800.000 
+
Lượt xem: 41 Xem nhanh
3.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 139 Xem nhanh
4.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 33 Xem nhanh
4.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 46 Xem nhanh
5.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 40 Xem nhanh
4.800.000 
Amply Karaoke-Thông Báo
Giảm giá!
+
Lượt xem: 178 Xem nhanh
11.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 189 Xem nhanh
1.650.000 
+
Lượt xem: 158 Xem nhanh
4.400.000 
+
Lượt xem: 80 Xem nhanh
9.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 181 Xem nhanh
5.100.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 67 Xem nhanh
7.300.000 

GIỚI THIỆU

KIM PHÁT AUDIO

KIM PHÁT AUDIO nhà phân phối âm thanh  các sản phẩm mới như , Quản lý nguồn, Loa karaoke, Amply karaoke, Micro karaoke, Main- Cục đẩy, Vang Số Karaoke, Bàn Mixer, Bộ chia Nguồn, phụ kiện âm thanh.
BOSA | KORA |DETON | SANDY | BBS

 

Trung Tâm Bảo Hành 097.456.3028
Thời Gian Làm Việc: Thứ 2–Chủ Nhật : 09:00–19:00
Giao Hàng: Miễn phí giao hàng trong nội thành Tp.HCM
Sản Phẩm: Cam kết hàng chính hãng
Đổi Trả: Đổi mới trong vòng 7 ngày sản phẩm lỗi kĩ thuật từ nhà sản xuất.

Main Đẩy Công Suất
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14 Xem nhanh
9.000.000 
+
Lượt xem: 22 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 16 Xem nhanh
9.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 23 Xem nhanh
Hết hàng
21.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14 Xem nhanh
13.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 21 Xem nhanh
10.500.000 
Mixer Bàn
Giảm giá!
+
Lượt xem: 155 Xem nhanh
8.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 179 Xem nhanh
4.700.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 65 Xem nhanh
30.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 154 Xem nhanh
5.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 75 Xem nhanh
2.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 150 Xem nhanh
5.500.000 
Micro Karaoke - Hội Nghị
Giảm giá!
+
Lượt xem: 20 Xem nhanh
3.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14 Xem nhanh
2.650.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 24 Xem nhanh
6.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 13 Xem nhanh
4.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 20 Xem nhanh
2.700.000 
+
Lượt xem: 18 Xem nhanh
6.500.000 
Loa Karaoke
+
Lượt xem: 67 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 64 Xem nhanh
8.700.000 
+
Lượt xem: 97 Xem nhanh
+
Lượt xem: 62 Xem nhanh
+
Lượt xem: 52 Xem nhanh
+
Lượt xem: 99 Xem nhanh
Sub Âm Thanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 156 Xem nhanh
18.000.000 
+
Lượt xem: 139 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 134 Xem nhanh
9.900.000 
+
Lượt xem: 141 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 140 Xem nhanh
10.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 143 Xem nhanh
8.400.000 
Loa Âm Thanh
+
Lượt xem: 68 Xem nhanh
+
Lượt xem: 95 Xem nhanh
Giảm giá!