Sản Phẩm Nổi Bật

GIỚI THIỆU

KIM PHÁT AUDIO

Kim Phát Audio phân phối âm thanh các sản phẩm mới như ,Thiết Bị Âm Thanh, Loa karaoke, Amply karaoke, Micro karaoke, Main Cục đẩy, Vang Số Karaoke, Bàn Mixer, phụ kiện âm thanh.
BOSA | dBacoustic | Shure | DETON | SANDY | BBS | Fulinda | PowerWorks

 

Hotline:097.456.3028
Thời Gian Làm Việc: Thứ 2 – Chủ Nhật : 09:00 – 19:00
Giao Hàng: Miễn phí giao hàng trong nội thành Tp.HCM
Sản Phẩm: Cam kết hàng chính hãng
Đổi Trả: Đổi mới trong vòng 7 ngày sản phẩm lỗi kĩ thuật từ nhà sản xuất.

Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.438 Xem nhanh
46.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.667 Xem nhanh
16.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.610 Xem nhanh
26.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 11.918 Xem nhanh
36.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.854 Xem nhanh
28.500.000 
+
Lượt xem: 33.040 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 19.898 Xem nhanh
91.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 13.407 Xem nhanh
35.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 11.064 Xem nhanh
30.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 11.220 Xem nhanh
20.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 15.717 Xem nhanh
31.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.911 Xem nhanh
37.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.833 Xem nhanh
56.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 33.316 Xem nhanh
111.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 19.899 Xem nhanh
91.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 4.557 Xem nhanh
94.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 33.560 Xem nhanh
165.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 28.868 Xem nhanh
35.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 22.980 Xem nhanh
6.500.000 
+
Lượt xem: 22.322 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 5.614 Xem nhanh
4.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.243 Xem nhanh
2.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 18.978 Xem nhanh
4.500.000 
+
Lượt xem: 22.537 Xem nhanh
Hết hàng
+
Lượt xem: 21.955 Xem nhanh
5.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.032 Xem nhanh
2.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 5.856 Xem nhanh
2.350.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.990 Xem nhanh
5.800.000 
+
Lượt xem: 6.870 Xem nhanh
13.200.000 
+
Lượt xem: 16.015 Xem nhanh
10.600.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.477 Xem nhanh
4.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.598 Xem nhanh
6.800.000 
+
Lượt xem: 14.084 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 24.295 Xem nhanh
14.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 24.045 Xem nhanh
11.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 24.488 Xem nhanh
8.300.000 
+
Lượt xem: 26.379 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.551 Xem nhanh
6.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.365 Xem nhanh
6.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 17.614 Xem nhanh
4.300.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.406 Xem nhanh
5.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.575 Xem nhanh
13.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 12.262 Xem nhanh
1.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 17.675 Xem nhanh
3.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 10.514 Xem nhanh
9.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.102 Xem nhanh
3.750.000 
+
Lượt xem: 3.727 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.498 Xem nhanh
2.450.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.112 Xem nhanh
3.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.613 Xem nhanh
4.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.916 Xem nhanh
3.250.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.958 Xem nhanh
8.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 26.966 Xem nhanh
9.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.453 Xem nhanh
12.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.200 Xem nhanh
13.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.084 Xem nhanh
11.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.664 Xem nhanh
24.700.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.026 Xem nhanh
2.300.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.088 Xem nhanh
2.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 12.567 Xem nhanh
10.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.306 Xem nhanh
1.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 9.032 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.348 Xem nhanh
8.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.082 Xem nhanh
2.850.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.260 Xem nhanh
5.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 8.971 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 16.118 Xem nhanh
2.100.000 
+
Lượt xem: 24.774 Xem nhanh
+
Lượt xem: 25.363 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 12.065 Xem nhanh
16.500.000 
+
Lượt xem: 6.193 Xem nhanh
52.000.000 
+
Lượt xem: 16.211 Xem nhanh
12.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 34.491 Xem nhanh
25.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 20.335 Xem nhanh
17.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 19.459 Xem nhanh
29.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 20.733 Xem nhanh
37.400.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 33.685 Xem nhanh
26.500.000 
+
Lượt xem: 14.542 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.507 Xem nhanh
8.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.583 Xem nhanh
9.800.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.919 Xem nhanh
9.500.000 
+
Lượt xem: 14.436 Xem nhanh
Giảm giá!
+
Lượt xem: 3.422 Xem nhanh
5.500.000 
+
Lượt xem: 14.456 Xem nhanh
+
Lượt xem: 14.253 Xem nhanh
Hết hàng
Giảm giá!
+
Lượt xem: 14.958 Xem nhanh
10.500.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 18.850 Xem nhanh
15.500.000 
+
Lượt xem: 17.108 Xem nhanh
33.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 4.763 Xem nhanh
18.000.000 
+
Lượt xem: 17.567 Xem nhanh
9.500.000 
Vang Số DSP
Micro Karaoke
Đẩy Công Suất
Mixer Bàn
Amply Vang Số
Loa Karaoke
Loa Âm Thanh
Sub Âm Thanh
Thiế Bị Âm Thanh
Thiết Bị Ánh Sáng
Phụ Kiện
Dàn Âm Thanh
Dàn Âm Thanh
Giảm giá!
Lượt xem: 4.558
94.000.000 
Giảm giá!
Lượt xem: 36.022
45.000.000 
Lượt xem: 33.041
63.700.000 
Vang Số Karaoke
+
Lượt xem: 6.338 Xem nhanh
3.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 5.437 Xem nhanh
4.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 7.203 Xem nhanh
5.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 5.515 Xem nhanh
4.200.000 
+
Lượt xem: 22.404 Xem nhanh
5.800.000 
+
Lượt xem: 5.274 Xem nhanh
3.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 5.465 Xem nhanh
3.900.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 6.672 Xem nhanh
6.800.000 
Amply Karaoke-Thông Báo
+
Lượt xem: 11.938 Xem nhanh
6.200.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 11.864 Xem nhanh
8.000.000 
Giảm giá!
+
Lượt xem: 2.685 Xem nhanh
4.300.000 
+
Lượt xem: 10.596 Xem nhanh
+
Lượt xem: 3.242 Xem nhanh
6.600.000 
+
Lượt xem: 12.082 Xem nhanh

GIỚI THIỆU

KIM PHÁT AUDIO

KIM PHÁT AUDIO nhà phân phối âm thanh  các sản phẩm mới như , Quản lý nguồn, Loa karaoke, Amply karaoke, Micro karaoke, Main- Cục đẩy, Vang Số Karaoke, Bàn Mixer, Bộ chia Nguồn, phụ kiện âm thanh.
BOSA | KORA |DETON | SANDY | BBS

 

Trung Tâm Bảo Hành 097.456.3028
Thời Gian Làm Việc: Thứ 2–Chủ Nhật : 09:00–19:00
Giao Hàng: Miễn phí giao hàng trong nội thành Tp.HCM
Sản Phẩm: Cam kết hàng chính hãng
Đổi Trả: Đổi mới trong vòng 7 ngày sản phẩm lỗi kĩ thuật từ nhà sản xuất.

Main Đẩy Công Suất
+
Lượt xem: 3.201 Xem nhanh
7.800.000 
+
Lượt xem: 2.922 Xem nhanh
Hết hàng
+
Lượt xem: 2.871 Xem nhanh
+
Lượt xem: 2.971 Xem nhanh
Giảm giá!