Phần Mềm Vang số BOSA Full tất cả các Model

Trong bài này Kim Phát Audio chỉ đăng driver, cách cài đặt, cách tìm kiếm, Phần mềm Bosa. Còn hướng dẫn sử dụng trong bài viết khác anh em chú ý theo dõi nhé.

pass giải nén là kimphataudio Nếu có

Phần Mềm Controller BOSA D8.4

Phần Mềm Controller BOSA AD4.8

Phần Mềm Controller BOSA DPA480P

Phần Mềm Controller BOSA ML8.4Z

Phần Mềm Controller BOSA ML8.4T

Phần Mềm Vang Số Bosa D700

Phần Mềm Vang Số Bosa V8