TỔNG HỢP PHẦN MỀM VANG SỐ, AMPLY, CONTROLLER CÁC HÃNG

Chuyên Cung Cấp – Tư vấn và Lắp Đặt Thiết bị âm Thanh ánh Sáng, Chuyên Nghiệp

Cung cấp sỉ và lẻ thiết bị âm thanh sân khấu hội trường, đèn sân khấu, dàn âm thanh sân khấu ngoài trời, dàn nhạc sống đám cưới, dàn âm thanh karaoke lưu động, thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, loa sân khấu, loa karaoke gia đình, main công suất, bàn mixer, micro với giá tốt nhất

Cung cấp dịch vụ setup, fix lỗi, nâng cấp dàn âm thanh bị lỗi, tiếng không hay, full yếu, sub đánh không lực, vang nhại ko chuẩn.

KIM PHÁT AUDIO xin chia sẻ phần mềm chỉnh vang số tổng hợp cho anh em đi làm show sự kiện, làm show đám cưới, hoặc người dùng cá nhân biết sử dụng phần mềm setup vang số trên máy tính laptop. cập nhật phần mềm mới ngay tại website này

Phần Mềm Vang Số BOSA

Phần Mềm Vang Số Bosa X3

Phần Mềm Vang Số Bosa X5

Phần Mềm Vang Số Bosa X6

Phần Mềm Vang Số Bosa X7

Phần Mềm Vang Số Bosa X8

Phần Mềm Vang Số Bosa X9

Phần Mềm Vang Số Bosa X10

Phần Mềm Vang Số Bosa X11

Phần Mềm Vang Số Bosa D6

Phần Mềm Vang Số Bosa D7

Phần Mềm Vang Số Bosa D8

Phần Mềm Vang Số Bosa D88

Phần Mềm Vang Số Bosa D9

Phần Mềm Vang Số Bosa D99

Phần Mềm Vang Số Bosa D10

Phần Mềm Vang Số Bosa D12

Phần Mềm Vang Số Bosa C6 PRO

Phần Mềm Vang Số Bosa C7 PRO

Phần Mềm Vang Số Bosa C8

Phần Mềm Vang Số Bosa DK7

Phần Mềm Vang Số Bosa DSP 3500

Phần Mềm Vang Số Bosa G9

Phần Mềm Vang Số Bosa Z5

Phần Mềm Vang Số Bosa Z6

Phần Mềm Vang Số Bosa W7

Phần Mềm Vang Số Bosa W8

Phần Mềm Vang Số Bosa W10

Phần Mềm Vang Số Bosa T1000

Phần Mềm Amply Vang Số Bosa 3600A

Phần Mềm Amply Vang Số Bosa 9900G

Phần Mềm Amply Vang Số BosaT3000

Phần Mềm Amply Vang Số Bosa T2000

Phần Mềm Amply Vang Số Bosa CR7

Phần Mềm Amply Vang Số Bosa CR9

Phần Mềm Amply Vang Số Bosa WR7

Phần Mềm Amply Vang Số Bosa WR9

Phần Mềm Controller BOSA D8.4

Phần Mềm Controller BOSA AD4.8

Phần Mềm Controller BOSA DPA480P

Phần Mềm Controller BOSA MD2000

Phần Mềm Controller BOSA ML8.4Z

Phần Mềm Controller BOSA ML8.4T

Phần Mềm Vang Số Bosa D700

Phần Mềm Vang Số Bosa V8

Phần Mềm Vang Số dBacoustic

Phầm Mềm Vang Số dBacoustic S500 II

Phần mềm vang số dBacoustic S500 Pro

Phần mềm vang số dBacoustic S500P

Phần mềm vang số dBacoustic D500P

Phần mềm vang số dBacoustic S505

Phần mềm vang số dBacoustic S510 Plus

Phần mềm vang số dBacoustic S520

Phần mềm vang số dBacoustic S600

Phần mềm vang số dBacoustic S600 Plus

Phần mềm vang số dBacoustic S680

Phần mềm vang số dBacoustic S690 PRO

Phần mềm vang số dBacoustic S700 Plus

Phần mềm vang số dBacoustic S750 Plus

Phần mềm vang số dBacoustic S800 Plus

Phần mềm vang số dBacoustic S900

Phần mềm vang số dBacoustic D9800 II

Phần mềm vang số dBacoustic S500II V2

Phần mềm vang số dBacoustic DX6000

Phần mềm Controller Procesor dBacoustic 2006

Phần mềm Controller Procesor dBacoustic 4008

Phần mềm vang số dBacoustic LX-D8

Phần mềm amply vang số dBacoustic AK500

Phần mềm amply 3 in 1 Home 5

Phần mềm amply 3 in 1 Home 8

Phần Mềm Vang Số AAP

Phần mềm vang số AAP K-3000

Phần mềm vang số AAP K-1000

Phần mềm vang số AAP K-1000II

Phần mềm vang số AAP Z-2000

Phần mềm vang số AAP Z-2000II

Phần mềm vang số AAP K-8900

Phần mềm vang số AAP K-9600

Phần mềm vang số AAP K-9800

Phần mềm vang số AAP K-9800II

Phần mềm vang số AAP K-9900

Phần mềm vang số AAP K-9900II

Phần Mềm Vang Số E3

Phần mềm vang số E3 TX-6900

Phần mềm vang số E3 K9800

Phần mềm vang số E3 S6800

Phần Mềm Vang Số BTE

Phần mềm vang số BTE DSP-680

Phần mềm vang số BTE VG-911

Phần mềm vang số BTE X5

Phần mềm vang số BTE X6

Phần mềm vang số BTE X8

Phần mềm vang số BTE X8 Plus

Phần mềm vang số BTE X8S

Phần mềm vang số BTE X9C

Phần mềm vang số BTE X9H

Phần mềm vang số BTE X9 Plus

Phần mềm vang số BTE E-1000

Phần Mềm Vang Số BFaudio

Phần mềm vang số BFaudio K-306D+

Phần mềm vang số BFaudio K-1000Plus

Phần mềm vang số BFaudio K-3000 Wifi Pro

Phần mềm vang số BFaudio Q-3600H

Phần mềm vang số BFaudio T2.X Pro

Phần mềm vang số BFaudio B&W 79A

Phần mềm vang số BFaudio K-3000 Plus

Phần mềm vang số BFaudio K-6000 Pro

Phần mềm vang số BFaudio K-306N

Phần Mềm Vang Số BCE

Phần mềm vang số BCE APP-9000

Phần mềm vang số BCE DP-9200+

Phần mềm vang số BCE DP-9200S

Phần mềm vang số BCE DP-1800

Phần Mềm Lexicon

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX200

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX300

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX400

Phần mềm Effect Rời LEXICON PCM92

Phần mềm Effect Rời LEXICON PCM96

Phần mềm Effect Rời LEXICON PCM92 – PCM96 Macbook

Phần mềm Effect Rời LEXICON MX200 -MX300 – MX400 Macbook

Phần Mềm DBX

Phần mềm Controller DBX RiveRack 260

Phần mềm Controller DBX RiveRack PA2

Phần mềm Controller DBX RiveRack PA+

Phần mềm Controller DBX RiveRack VENU 360

Phần mềm Controller DBX RiveRack 4820

Phần mềm Controller DBX RiveRack Premium

Phần Mềm Vang Số CAF

Phần mềm vang số CAF AVK SC-7100

Phần mềm vang số CAF EF-A1 V20

Phần mềm vang số CAF EF-A1 V24

Phần mềm vang số CAF EF-A3 V24

Phần mềm vang số CAF EF-A5

Phần mềm vang số CAF EF-A6

Phần mềm vang số CAF EF-A8

Phần mềm vang số CAF Q9

Phần mềm vang số CAF VF-10

Phần mềm vang số CAF X99

Phần mềm vang số CAF X2000+

Phần mềm vang số CAF X3000

Phần mềm vang số CAF X3000+Pro

Phần mềm vang số CAF X3000B

Phần mềm vang số CAF D2

Phần Mềm Vang Số DMX

Phần mềm vang số DMX DK-3000

Phần mềm vang số DMX DK-4000

Phần mềm vang số DMX DK-5800

Phần mềm vang số DMX DK-6000

Phần Mềm Vang Số JBL

Phần mềm vang số JBL KX100

Phần mềm vang số JBL KX180

Phần mềm vang số JBL KX200

Phần Mềm Vang Số Kiwi

Phần mềm vang số KIWI KB-9000

Phần mềm vang số KIWI KD-9000

Phần mềm vang số KIWI PD-6000

Phần Mềm Vang Số TplusV

Phần mềm vang số TplusV KSX2000+

Phần mềm vang số TplusV V2000+

Phần mềm vang số TplusV X3000+

Phần mềm vang số TplusV X100

Phần Mềm Vang Số TheTa

Phần mềm vang số THETA K1

Phần mềm vang số THETA K3

Phần mềm vang số THETA K5

Phần mềm vang số THETA K6

Phần mềm vang số THETA K7

Phần Mềm Vang Số MAINGO

Phần mềm vang số MAINGO M12DSP

Phần mềm vang số MAINGO MA-100 DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-9DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-10DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-18DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-20DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-21DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-22DSP

Phần mềm vang số MAINGO MP-30DSP

Phần Mềm Vang Số Guinness

Phần mềm vang số GUINNESS DSP-3200

Phần mềm vang số GUINNESS PDX-900MB

Phần mềm vang số GUINNESS Z1000

Phần Mềm Vang Số SISO

Phần mềm vang số SISO 580M

Phần mềm vang số SISO 660M

Phần mềm vang số SISO 860

Phần mềm vang số SISO K8

Phần mềm vang số SISO O3

Phần mềm vang số SISO OS510

Phần mềm vang số SISO Q520

Phần mềm vang số SISO R9

Phần mềm vang số SISO R10

Phần mềm vang số SISO T3

Phần mềm vang số SISO T68

Phần mềm vang số SISO TP-560T

Phần mềm vang số SISO TP-980A

Phần mềm vang số SISO TP-1080

Phần mềm vang số SISO TP-1080M

Phần mềm vang số SISO VS360 v1.3.3

Phần mềm vang số SISO VS360 V24.1

Phần mềm vang số SISO T1980

Phần mềm vang số SISO VS910

Phần mềm vang số PARTYHOUSE

Phần mềm vang số PARTYHOUSE H2

Phần mềm vang số PARTYHOUSE A8-PC8

Phần mềm vang số PARTYHOUSE DAK3000

Phần mềm vang số PARTYHOUSE DAK3800

Phần mềm vang số PARTYHOUSE DAK-780EX

Phần mềm vang số PARTYHOUSE DAK-790AT

Phần mềm vang số PARTYHOUSE DAK-5000E

Phần mềm vang số PARTYHOUSE SP-900

Phần mềm vang số SOUNDTOP

Phần mềm vang số SOUNDTOP H500

Phần mềm vang số SOUNDTOP CX9

Phần mềm vang số SOUNDTOP H800

Phần mềm vang số SOUNDTOP M9

Phần mềm vang số SOUNDTOP MS2600

Phần mềm vang số SOUNDTOP MS4800

Phần mềm vang số SOUNDTOP ST203

Phần mềm vang số SOUNDTOP ST203 WIFI

Phần mềm vang số DK Dardankings

Phần mềm vang số DK Dardankings DK-6000

Phần mềm vang số DK Dardankings DK-9000

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC DS23

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC DSK3.1H

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC K5 4chanel

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC K7 6Chanel

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC TK250A

Phần mềm vang số DIGISYNTHETIC TK250B

Phần mềm SMAART

Phần mềm vang số Smarrt V7 7.2

Phần mềm vang số Smarrt V7 7.2.1.1

Phần mềm vang số Smarrt V7 7.5.2

Phần mềm vang số Smarrt V8 8.2.2.1

Phần mềm vang số Smarrt V7 8.4.2.1

Phần mềm vang số hãng khách

Phần mềm vang số Zongson CK500

Phần mềm vang số Zongson CK3000

Phần mềm vang số PHOENIX K810

Phần mềm vang số PHOENIX K9000

Phần mềm vang số Agasound DP4000

Phần mềm vang số Apolo P9000

Phần mềm vang số CAsound 9600

Phần mềm vang số CBacoustic D4-D6

Phần mềm vang số DK FX8

Phần mềm vang số DK X8

Phần mềm vang số DK X9 Plus

Phần mềm vang số DSP 9900

Phần mềm vang số DX8000

Phần mềm vang số LRsun K3.1B

Phần mềm vang số Misound MX5000

Phần mềm vang số CARD X5

Phần mềm Driver COM-CH340 X3-X11